Village Jutsus and NPC location along with town locations

View previous topic View next topic Go down

Village Jutsus and NPC location along with town locations

Post  Rj on Tue Jul 07, 2009 11:25 pm

ENTRANCES:

Leaf entrance – 154, 315, 3
WF entrance – 953, 914, 2 or 838, 915, 2
Rock entrance – 101, 914, 2
Sound entrance – 360, 704, 3
Sand Entrance – 102, 28, 2
Snow Entrance – 908, 892, 4
Mist Entrance – 709, 129, 4
Cloud Entrance – 979, 999, 1
Rain Entrance – 442, 297, 2
Grass Entrance – 650, 590, 2
Cloud Maze Entrance – 368, 801, 4
Akat Entrance -860, 975, 3
SO Entrance - 816, 949, 1

CLAN HOUSES:

Uchiha - 722, 590, 2
Ten Ten - 723, 576, 2
Gaara – 22, 23, 2
Temari – 83, 51, 2
Kankuro – 42, 24, 2
Uzumaki – 522, 265, 2
Aburame – 528, 321, 2
Akimichi – 897, 896, 2
Hyuuga – 122, 295, 3
Medical – 183, 256, 3
Kidomarou – 386, 745, 3
Kaguya – 371, 760, 3
Nara – 709, 90, 4
Haku – 965, 915, 4
Inuzuka – 353, 928, 4
Lee – 93, 935, 2
Kamizuri – 25, 909, 2

NPC'S:

Jiraiya - 400, 958, 4
Jiraiya’s wolf – 668, 980, 4
Kakashi - 665, 545, 2
Rock Lee – 28, 999, 2
Lee’s Weights – 17, 995, 2
Zabuza - 196, 94, 4
Zabuza’s Sword – 737, 137, 4
Bikini Sales person 658, 64, 2
Kisame 800, 146, 3
Dosu 122, 468, 3
Orochimaru 555, 726, 3
Obitto 750, 900, 4
Kimimaro 355, 900, 3
Kabuto 404, 609, 3
Summon Seller-Jiraiya-400, 958, 4

CITIES:

Sand City - 105, 325, 2
Mist City - 107, 637, 4
Leaf City - 777, 100, 3

HAND SIGN TEACHERS:

Naruto-Tiger
Sasuke-Dragon
Neji-Ram
Kakashi-Ox
Jiraiya-Rat
Shino-Snake
Dosu-Rabbit
Sakura-Dog
Gaara-Boar
Lee-Horse
Itachi-Bird
Zabuza-Monkey

VILLAGE JUTSU SIGNS:

Leaf
1Tiger&1Dog-Karyuudan
2Tiger-Katon Hosenka no jutsu
2Dragon-Katon Ryuuka no jutsu
3Dragon&1Tiger-Katon Karyuu Endan no jutsu
3Dragon&1Snake-Katon No Jutsu

Mist
3Monkey&1Tiger-Suirou No Jutsu
3Monkey&1Dragon-Suiton Suiryuudan no Jutsu
3Monkey&1Rabbit-Suiton Suikoudan no Jutsu
3Monkey&1Ox-Mist No Jutsu
2Monkey&1Bird-Kirigakure

Rock
3Horse&1Ram-Doton Doryo Dango
3Horse&1Bird-Doton Doryuuheki
3Horse&1Ox-Doroudorno
3Horse&1Dragon-Doton Kyuu
3Horse&1Tiger-Doton Sousou

Sand
3Boar&1Tiger-Fuuton Kaze Dangan no jutsu
3Boar&1Dog-Fuuton Renkuudan no jutsu
3Boar&1Snake-Fuuton Daitoppa no jutsu
3Boar&1Dragon-Ninpou Kamaitachi no jutsu
3Boar&1Bird-Fly

Cloud
3Rat&1Bird-Summon cloud
3Rat&1Tiger-Raikyuu no jutsu
3Rat&1Boar-Ikazuchi no kiba
3Rat&1Ram-Rairyuu no tatsumaki
3Rat&1Ox-Rai no jutsu

Sound
3Bird&1Snake-Sen'eijashu
3Bird&1Ram-Zankyokukuuha
3Bird&1Ox-Zan no jutsu
3Bird&1Rabbit-Kyoumeisen
3Bird&1Tiger-Zankuuha

Snow
3Rabbit&1Rat-Futagoza no jutsu
2Monkey&1Ox-Makyou Armour no jutsu
2Monkey&1Rabbit-Makyou Hyoushou no jutsu
3Monkey&1Dragon-Makyou Suiryuudan no jutsu
3Monkey&1Tiger-Makyou Suikodan no jutsu

Rain
3Snake&1Tiger-Suiton Daibakufu
3Snake&1Dog-Jouro Senbon
3Snake&1Ox-Rain no jutsu
3Snake&1Bird-Suiton Bunshin no jutsu
3 Snake 1 boar-Suiton Doryuudan no jutsu

Water
3Rat&1Monkey-Suishouha no jutsu
3Rat&1Dragon-Suiton Suishouha no jutsu
3Rat&1Dog-Suiton Sousou no jutsu
3Rat&1Tiger-Suiton Kyuu no jutsu
3Rat&1Ox- Suiton no jutsu

Grass
3Ox&1Dragon-Karyuudan
3Dragon&1Snake-Katon no jutsu
1Tiger&1Dog- Katon Karyuu
2Tiger-Katon Hosenka
3Ox&1Boar-Katonheki


CLAN JUTSU:

<<<Uchiha>>>
See Sasake at Uchiha clan house in

Grass
~Bloodline~
Katon Goukakyuu no jutsu
Windmill Substitution
Katon no jutsu
Sharingan
Sharingan Freeze
Illuminate
Sharingan Counter
Mangekyou
Tsukiyomi
Amaterasu
~Sub Clan~
Katon Goukakyuu no jutsu
Windmill Substitution
Katon no jutsu
Sharingan
Sharingan Freeze
Illuminate

<<<Hyuuga>>>
See Neiji at Hyuuga house in Leaf
~Bloodline~
Jyuken
Hakkeshou Kaiten
Hakke Kuushou
Byakugan
Search1
Hakke Rokujuu Yonshou
Shugohakke Rokujuu Yonshou
Search2
Hakke Hyaku Nijuha Sho
Juuken Hou Hakke Hyaku Nijuha Sho
~Sub Clan~
Jyuken
Hakkeshou Kaiten
Hakke Kuushou
Byakugan
Search1
Hakke Rokujuu Yonshou
Shugohakke Rokujuu Yonshou

<<<Haku>>>
See Haku at Haku house in Snow
~Bloodline~
Kage Needle no jutsu
Kage Teleport
Makyou Hyoushou
Makyou Bunshin no jutsu
Makyou Armor
Sensatsu Suishou
~Sub Clan~
Kage Needle no jutsu
Kage Teleport
Makyou Hyoushou
Makyou Armor
Sensatsu Suishou

<<<Akimichi>>>
See Choji at Akimichi house in Waterfall
~Bloodline~
Akimichi Pills
Baika no jutsu
Bubun Baika no jutsu
Nikudan Sensha
Nikudan Hari Sensha
~Sub Clan~
Akimichi Pills
Baika no jutsu
Bubun Baika no jutsu
Nikudan Sensha

<<<Nara>>>
See Shikamaru at Nara house in Mist
~Bloodline~
Kage Teleport
Flash Bomb
Shadow no jutsu
Kage Shibari no jutsu
Kage Kubi Shibaru no jutsu
Kage Mane no jutsu
Kage Mane Shibaru no jutsu
~Sub Clan~
Kage Teleport
Flash Bomb
Shadow no jutsu
Kage Shibari no jutsu
Kage Kubi Shibaru no jutsu

<<<Kaguya>>>
See Kimimaro at Kaguya house in Sound
~Bloodline~
Create Bone Sword
Create Spine Wipe
Teshi Sendan
Tessenka no Hana
Tessenka no Mai
Karamatsu no Mai
Sawarabi no Mai
~Sub Clan~
Create Bone Sword
Create Spine Wipe
Teshi Sendan
Tessenka no Mai
Karamatsu no Mai

<<<Aburame Info>>>
See Shino at Aburame house in Rain
~Bloodline~
Summon Konchuu
Konchuu Kyuu
Konchuu Sousou
Explode Konchuu
Konchuu Search
Konchuu Armor
Konchuu Swarm
Konchuu Bunshin
Konchuu Bunshin Substitution
~Sub Clan~
Summon Konchuu
Konchuu Kyuu
Konchuu Sousou
Explode Konchuu
Konchuu Search
Konchuu Armor

<<<Inuzuka>>>
See Kiba at Inuzuka house at Cloud
~Bloodline~
Tame Dogs
Pet Substitution
Pet Pills
Pet Eyes
Dynamic Marking
Tsuuga
Juujin Bunshin no jutsu
Gatsuuga
Soutourou
Garouga
~Sub Clan~
Tame Dogs
Pet Substitution
Pet Pills
Pet Eyes
Dynamic Marking
Tsuuga
Juujin Bunshin no jutsu
Gatsuuga

<<<Rock Lee>>>
See Gai at Lee house in Rock
~Bloodline~
Drunkin Fist
Lotus
Hayai no jutsu
Konoha Renpuu
Konoha Senpuu
Omote Renge
Ura Renge
Konoha Genkuriki Senpuu
~Sub Clan~
Drunkin Fist
Lotus
Hayai no jutsu

<<<Gaara>>>
See Gaara in Gaara house at Sand
~Bloodline~
Born with Sand Demon
Suna Shuriken
Suna Shushin no jutsu
Sand Armor
Sand Sphere
Sabaku Kyuu
Sabaku Sousou
Sand Wall
Sand Wave
~Sub Clan~
Suna Shuriken
Suna Shushin no jutsu
Sand Armor
Sand Sphere
Sabaku Kyuu
Sabaku Sousou

<<<Kamizuri>>>
See Bee Keeper in Kamizuri house at

Rock
~Bloodline~
Summon Bees
Explode Bee
Bee Wings
Bee Armor
Hachimitsu
Hachi Bakudan no jutsu
Bertha Summons
Hachi Senbon no jutsu
~Sub Clan~
Summon Bees
Explode Bee
Bee Wings
Bee Armor
Hachimitsu
Hachi Senbon no jutsu

<<<Tenten>>>
See Tenten in Tenten house at Grass
`Bloodline~
Homing Shuriken
Homing Kunai
Homing Windmill
Homing Trikunai
Kage Shuriken
Kage Kunai
Twin Rising Dragons
Windmill Substitution
Focus
~Sub Clan~
Homing Shuriken
Homing Kunai
Homing Windmill
Homing Trikunai

<<<Uzumaki>>>
See Naruto in Uzumaki house at Rain
~Bloodline~
Born with Fox Demon
Kunai Substitution
Haren no jutsu
Tajuu Kage Bunshin no jutsu
Oiroke no jutsu
Nisen Rendan
Kage Shuriken
Kage Kunai
~Sub Clan~
Kunai Substitution
Haren no jutsu
Tajuu Kage Bunshin no jutsu
Oiroke no jutsu
Kage Shuriken
Kage Kunai

<<<Medic>>>
See Tsunade at Medic house in Leaf
~Bloodline~
Chakra No Mesu
Slice Tendons
Screw Nerves
Info-Cards
Shousen jutsu
Restore jutsu
Chakra Absorb
Health Absorpstion
Revive jutsu
~Sub Clan~
Chakra No Mesu
Slice Tendons
Screw Nerves
Info-Cards
Shousen jutsu
Restore jutsu

<<<Temari>>>
See Temari at Temari house in Sand
~Bloodline~
Wind Tornado
Wind Blade
Nipou Disappearing Wind
Moon Fan
Fan Fly
Ferret Summon
Dai Kamaitachi no jutsu
~Sub Clan~
Wind Tornado
Wind Blade
Nipou Disappearing Wind
Moon Fan
Fan Fly

<<<Kidomaru>>>
See Kidomaru in Sound
~Bloodline~
Ninpou Kumo Shibari
Ninpou Kumo Nenkin
Nenkin Kyuu
Nenkin Sousou
Kumo Nenkinheki
Kumo Nenkin Bow
Ninpou Kumo Soukai
Spider Summons
~Sub Clan~
Ninpou Kumo Shibari
Ninpou Kumo Nenkin
Nenkin Kyuu
Nenkin Sousou
Ninpou Kumo Nenkin

<<<Kankuoru>>>
See Kankuoru in Sand
~Bloodline~
Poison Bomb
Poison Strike
Puppet Head
Puppet Substitution
Puppet Eyes
Kuro Higiki Ippatsu
Karakuri Engeki
Kuro Bunshin
~Sub Clan~
Poison Bomb
Poison Strike
Puppet Head
Puppet Substitution
Puppet Eyes
Kuro Bunshin

SPECIAL JUTSU:

Mei Mei no justu- 2Snake
Shushin no jutsu-2Ox
Rasengan-Hidden
Chidori-Hidden

ORGANIZATION JUTSU:

<<<AKAT>>>
Genryu Kyuu Fuuin

<<<SO>>>
Sound Waves
Mass Waves


RANK JUTSU:

Missing-Bakuretsu Bunshin - Become Missing Nin
Hunter-Jourou Senbon - Become Hunter Nin
Jounin-Kage Konaha Buyou - Become Jounin Nin
Chuunin-Nothing
Gennin-Sennen Goroshi

CLOUD MAZE:

To Cloud Village:
up, right, up, left, up, left, up, right, up, right, down, right, up, left, up, right, down, right, and up


To SO Base:
up, right, up, left, up, left, up, right, up, left, down,left, up, first right, down, left, and up

Rj

Posts : 2
Join date : 2008-12-24
Age : 25
Location : Louisiana

View user profile http://myspace.com/rjt5555

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum